Solus Christus

 

Marxisten zijn mensen die de leer van Karl Marx aanhangen. Ze worden dus vernoemd naar hun leermeester. Zo is het met christenen ook. Ze worden zo genoemd omdat ze leerlingen van Jezus Christus zijn. In de stad Antiochië werden de leerlingen van Jezus voor het eerst Christenen genoemd (Handelingen 11:26).

Wie is Jezus Christus?

Als je aan tien verschillende mensen op straat vraagt, wie Jezus is, dan kun je zomaar tien verschillende antwoorden krijgen. Voor de één was Jezus een goed mens, een voorbeeld voor ons. Voor een ander was Jezus iemand die tegen de gevestigde orde vocht. Weer een ander ziet Jezus vooral als iemand die het geweldloos verzet heeft gepreekt. En weer een ander… vul maar in.

Jezus heeft de vraag ook eens aan zijn discipelen gevraagd: wie ben Ik volgens jullie? Petrus antwoordde toen: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God!”. “Dat klopt”, antwoordde Jezus toen, “dat weet je omdat mijn Vader in de hemel je dat bekend heeft gemaakt”. Je kunt dit lezen in Matteüs 16:13-17.

Volgens de bijbel is Jezus de Zoon van God. Hij is ontvangen van de Heilige Geest, zeggen we in de Apostolische geloofsbelijdenis. Dat betekent dat Jezus zijn oorsprong heeft in God én dat Hij dus ook God is. Dat bleek ook wel tijdens zijn leven op aarde: Jezus deed dingen die mensen nooit kunnen doen.

Maar Jezus is niet alleen echt God, Hij is ook nog eens echt mens. Net als mensen kende Jezus ook honger, verdriet en vermoeidheid. Zo is Jezus dus echt God en tegelijk echt mens. Niet 50% God en 50% mens, maar 100% God en 100% mens. Hoe dat kan? We weten het niet, we kunnen er met ons verstand niet bij.

In de bijbel schrijft Paulus dat hij de gekruisigde Jezus Christus wil preken: Christus, niets meer en niets minder (2 Korinthiërs 2:2). Waarom? Omdat Jezus Christus de enige is die ons van de eeuwige dood kan redden! Alleen Christus: Solus Christus.

Wat betekent het nu dat Christus centraal staat?

Christus is voor ons gestorven
  • Hij werd mens om ons te kunnen redden
  • Hij leed en stierf in onze plaats
  • Alleen geloof in Hem kan ons redden
Christus leeft nu in ons
  • Niet alleen vergeving, ook heiliging
Christus is Koning over de wereld en de kerk
  • Christus heeft het voor het zeggen
  • Christus wil dat wij het evangelie verder vertellen