Soli Deo Gloria

 

Soli Deo Gloria. Dat is Latijn voor: alleen aan God de eer!

In de tijd van de Reformatie zijn er heel veel belijdenissen opgesteld. Drie daarvan hebben we als kerken overgenomen: deNederlandse Geloofsbelijdenis (1561), de Heidelbergse Catechismus (1563) en de Dordtse Leerregels (1619). Alle predikanten, ouderlingen en diakenen hebben zich hieraan gebonden. Dat wil zeggen: beloofd dat ze niets zullen leren tegen deze belijdenissen in.

Waarom hebben we deze drie belijdenissen? Dat is historisch zo gegroeid. Op zich zijn er nog veel meer gereformeerde belijdenissen, die we van harte kunnen onderschrijven. Twee voorbeelden: De Catechismus van Genève (1545) en de Grote Westminster Catechismus (1648). Deze twee genoemde voorbeelden hebben een heel opvallend begin.

Catechismus van Genève:
  • Vraag 1: Wat is de zin van het menselijk leven? –> Antwoord: Dat we God, onze Schepper, kennen.
  • Vraag 2: Waarom zeg je dit zo? –> Antwoord: Het is de reden dat Hij ons geschapen en in deze wereld gezet heeft. Hij wil in ons verheerlijkt worden. Daarom is het niet meer dan normaal dat ons leven, dat zijn oorsprong vindt in God, gericht is op zijn verheerlijking.
Grote Westminster Catechismus:
  • Vraag 1: Wat is het voornaamste en het hoogste doel van het leven van de mens? –> Antwoord: Het voornaamste en hoogste doel van het leven van de mens is de verheerlijking van God en het zich in Hem ten volle en eeuwig verheugen.

Beide belijdenissen beginnen dus met de vraag wat nu het doel is van het menselijk leven. En het antwoord is heel duidelijk: we zijn op aarde om God te leren kennen en Hem te verheerlijken.

Waarom zijn wij op aarde? Om God te leren kennen en Hem te verheerlijken

Soli Deo Gloria

Calvijn en de Westminster Catechismus zijn uitgesproken: het gaat in het leven niet om de mens, maar om Gods eer. Dit is nu het Soli Deo Gloria van de Reformatie, alleen aan God de eer! Wat betekent dit concreet? Heel veel! Alles in ons leven ziet er anders uit als God centraal staat. Kijk maar eens naar:

  • Liefde
  • Gebed
  • Kerkdienst
  • Omgaan met lijden
  • Enz enz

Soli Deo Gloria wil zeggen: leef je voor jezelf of leef je voor God?