Sola Gratia

 

Maarten Luther kwam al studerende in de bijbel tot de ontdekking dat wij niet door goede werken gered kunnen worden. Ook niet door het kopen van aflaten of door het aanroepen van heiligen. Dat wij gered worden hebben we alleen maar te danken aan Gods genade! Sola gratia, noemde men dat in de tijd van de Reformatie: alleen genade.

Lees daarbij uit de bijbel de brief van Paulus aan Efeze, hoofdstuk 2:1-10.

Genade betekent dat God iets aan ons geeft. Onverdiend: “geen gevolg van uw daden”, zegt Paulus. Het initiatief gaat dus van God uit.Maarten Luther

Niet wat jij doet, maar wat Hij heeft gedaan
Zonder genade zijn we verloren. Dat lezen we ook in Efeze 2.

We zijn dood door onze zonden (vers 1 en 6)
Waardoor we de toorn van God verdienen (vers 3)
Zelf kunnen we de geestelijke dood niet ontlopen (vers 3, 8 en 9)
In zijn barmhartigheid redt God een aantal mensen (vers 4 en 8)
Je verdient Gods oordeel –> daar kun je niet aan ontkomen –> behalve als God zelf je redt

Dat God mensen redt noemen we ook wel uitverkiezing. Veel mensen hebben moeite met de uitverkiezing. Wie zegt me namelijk dat ik uitverkoren ben? En als ik niet uitverkoren ben, dan kan ik daar toch niets aan doen?

In de bijbel wordt echter ook gesproken over onze eigen verantwoordelijkheid. Je wordt opgeroepen om je te bekeren tot God. Het is dus:

Onze verantwoordelijkheid én Gods uitverkiezing